Barbara Bertelsen Familie

Barbara Bertelsen Familie:- Omdat werd ontdekt dat Bertelsen sms-berichten had verwijderd terwijl het besluit werd genomen om alle nertsen in het land te doden, werd ze al snel het middelpunt van ieders aandacht.Dit vanwege de bijzondere omstandigheden die eerder zijn besproken.

Barbara Bertelsen Familie
Barbara Bertelsen Familie

In november, om te garanderen dat de nodige juridische ondersteuning beschikbaar was. Wat betreft de beoordeling van de functie.Tijdens de nertszaak zou Barbara Bertelsen “een zeer zware tijdsdruk hebben benadrukt in een gedwongen proces”, en er wordt beweerd dat het ministerie van Milieu en Voedselvoorziening,

Ondanks het feit dat het de verantwoordelijkheid van het ministerie was om voor nertsen te zorgen, vielen in sommige gevallen het beleid en de procedures van het ministerie buiten de boot en werden ze ondoeltreffend. Daarna werd vastgesteld dat Barbara dat was.

Een vonnis waarin Bertelsen persoonlijk een grote rol speelde en waarin een Mink-commissie naderhand probeerde dieper in te gaan en meer informatie te vergaren over nadat het al was uitgesproken. De reden waarom werd uitgelegd als vanwege Bertelsen.

Hij had zijn telefoon geprogrammeerd om alle sms-berichten na een vooraf bepaalde tijd te wissen, en dit is wat het resultaat was: kort daarna werd op televisienieuws ontdekt dat de premier van Denemarken, Mette Frederiksen, ook sms-berichten van haar ministeriële telefoon die uit dezelfde periode waren gewist.Frederiksen verklaarde tijdens een persconferentie dat Barbara Bertelsen degene was die adviseerde om de delete-optie in te voeren. november.

Het is mogelijk dat een deel van de communicatie van het hoofd van de afdeling is genoteerd door een van de ontvangers. Een van de meest schokkende is een sms die Barbara Bertelsen in de maand november stuurde aan Henrik Studsgaard, hoofd van de afdeling van het ministerie van Voedsel.

Binnen het bericht, vroeg ze. Na een korte pauze stuurde Bertelsen nog een brief naar Studsgaard, waarin hij hem meedeelde dat de enige kans die toenmalig minister Mogens Jensen had, was om zelf de schuld op zich te nemen met ‘maximale nederigheid’.

Barbara Bertelsen Familie
Barbara Bertelsen Familie

Rune Lykkeberg, Jes Stein Pedersen, de literatuurredacteur van Politiken en de vorige hoofdredacteur van de krant hebben allemaal bijgedragen aan dit artikel. Chef, Bo Lidegaard.Volgens de bevindingen van de Commissie was Barbara Bertelsen niet op de hoogte van het ontbreken van wettelijke bevoegdheid; in haar functie als minister van staat had ze echter

Als gevolg van het besluit van de regering in het Coördinatiecomité, is de plicht om dit probleem aan de orde te stellen bij het ministerie, dat is het ministerie van Milieu en Voedselvoorziening,november, en voor de resterende tijd tot de geplande persconferentie november, de maand waarin het besluit aan het publiek zou worden bekendgemaakt. Volgens wat Barbara erover te zeggen heeft,

Omdat de uitleg van Barbara Bertelsen in overeenstemming was met deze conclusie, kwam de Commissie tot de conclusie dat zij niet wist dat er geen wettelijke basis was om alle nertsen te doden en dat er ook geen wettelijke basis was voor een tempobonus.

De Commissie kwam tot deze conclusie omdat de uitleg van Barbara Bertelsen bij deze conclusie paste.De maand september is de geboortemaand van Barbara Beatrice Bertelsen, een Deense ambtenaar. Ze heeft nu de leiding over de afdeling in het kabinet van de premier.

Barbara Bertelsen Familie
Barbara Bertelsen Familie

Ze behaalde haar masterdiploma in de rechten aan de Universiteit van Aarhus, waar ze eerder had gestudeerd. In het verleden was zij verantwoordelijk voor een afdeling van het ministerie van Justitie.
De plaatsvervangend directeur van het Bureau Modernisering, de officemanager van het ministerie van Justitie en de plaatsvervanger in zowel het kabinet van de minister-president als het ministerie van Justitie zijn allemaal functies die door dezelfde persoon worden bekleed.

Tijdens het verhoor van een aantal ambtenaren in verband met de Minks-zaak is een aantal sms’jes opgedoken.In een van deze berichten schreeuwt Barbara Bertelsen en benadrukt de mogelijkheid dat de situatie “levensbedreigend” kan zijn voor de regering.

Het ministerie van Voedsel en Gezondheid moet opvoeren en de verantwoordelijkheid nemen voor de huidige hachelijke situatie. Hij is terughoudend als het gaat om het geven van interviews en vooral terughoudend met betrekking tot zijn persoonlijke leven en de privacy van zijn eigen leven. Aan de andere kant wordt beweerd dat zij en de hoofdredacteur van de publicatie allebei lid zijn van een privé-boekenclub.

Desondanks is de Commissie van mening dat Barbara Bertelsen, die zelf advocaat is, de kwestie van de juridische bevoegdheid bij het ministerie had moeten aankaarten, op zijn minst vóór de persconferentie van de minister-president .