Conny Helder Wikipedia

Conny Helder Wikipedia:- Conny Helder is een bekende figuur in de zorg en komt oorspronkelijk uit Den Bosch. Sinds 2018 is zij werkzaam als directeur bij de zorginstelling tanteLouise, gevestigd in Bergen op Zoom. Daarvoor was zij werkzaam als directeur bij ActiZ, de branchevereniging voor de zorg.

Conny Helder Wikipedia
Conny Helder Wikipedia

Daarvoor begon ze haar professionele leven in Den Haag als operatieassistente, maar al snel kwam ze terecht in managementfuncties bij ziekenhuizen in Den Haag, Amsterdam en uiteindelijk bij het UMC in Utrecht.

Onlangs is zij benoemd tot minister voor Langdurige Zorg en Sport.Conny Helder, geboren in 1958, zit sinds 10 januari 2022 in het kabinet van Rutte IV als minister voor Langdurige Zorg en Sport. Ze is lid van de VVD.

Mevrouw Helder is sinds 2017 voorzitter van de raad van bestuur van Stichting tanteLouise, een organisatie die financiële ondersteuning biedt aan zorggerelateerde organisaties en instellingen. Centrum te Utrecht.

Toen Conny Helder nog werkte als zorgdirecteur, maakte ze ongeveer een jaar geleden deze uitspraak: de ouderenzorg moet drastisch en snel veranderen. Zij kan hierin nu als minister voor langdurige zorg van VWS zelf het initiatief nemen.

Als je naar de cijfers kijkt, krijg je misschien een idee van de uitdagingen die steeds vaker voorkomen in de ouderenzorg: in de komende twintig jaar zal het aantal 90-plussers verviervoudigen, en het aantal mensen lijden aan dementie zal oplopen tot 330.000.

Volgens de prognoses zou er tegen het jaar 2030 een tekort zijn van 24.000 bedden en tegen het jaar 2040 een tekort van 96.000 bedden. Bij een overeenkomstige toename van het aantal beschikbare banen in de ouderenzorg, zou er in 2040 een vraag zijn naar ongeveer 700.000 banen in de sector, tegen 350.000 banen in 2016. Dit ondanks het feit dat vanaf In 2025 zullen er iets minder mensen op de arbeidsmarkt zijn.

Conny Helder Wikipedia

Die werden volgens haar in de beginfase van de coronacrisis vaak vergeten omdat de aandacht uitging naar ziekenhuizen en intensive care-afdelingen. Daarnaast zorgde Helder ervoor dat er voldoende veiligheidsmiddelen beschikbaar waren in de verpleeghuizen.Conny begon haar opleiding in Leiden met een concentratie in scheikunde en volgde daarna opleidingen in chirurgische assistentie en zorgmanagement.

Zij was manager zorg van de afdeling Heelkunde en Chirurgie Specialismen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), bekleedde bestuursfuncties bij onder meer ActiZ en was voorzitter van het bestuur van de zorginstelling Stichting tanteLouise tot voorkort.

Helder benadrukte in haar rol als bestuurslid van brancheorganisatie ActiZ dat “het probleem in de ouderenzorg zo snel mogelijk moet worden opgelost”. Een brede discussie over maatschappelijke vraagstukken is nodig en het aantredende kabinet zal duidelijke besluiten moeten nemen.

Medewerkers van TanteLouise omschrijven haar als een machtige bestuurder die tijdens de coronacrisis moeilijke beslissingen heeft moeten nemen en de belangen van medewerkers, bewoners en familieleden heeft afgewogen. Gedurende deze tijd moest ze de belangen van iedereen in gedachten houden.

Ze overwogen bijvoorbeeld om het personeel preventief maskers te laten dragen, maar nadat ze hadden vastgesteld dat dit leidde tot verwarring bij personen met dementie in haar instelling, besloten ze dit niet te doen.

Daarnaast staat Helder bekend om haar kritiek op de ingewikkelde wetten die in de zorgsector bestaan. Er zijn veel te veel regels en ze kunnen vaak moeilijk te begrijpen zijn. Zij is van mening dat de registratielast moet worden beperkt.

Afgelopen voorjaar zei ze: “Een nieuw kabinet zal beslissende keuzes moeten maken te midden van de crisis in de ouderenzorg.” Ze moet nu een deel van de verantwoordelijkheid voor die beslissingen op zich nemen.

In tegenstelling tot haar nieuwe collega’s was ze energiek eerlijk over de mogelijke uitdagingen die voor haar lagen. Helder vertelt de NOS dat ze, ondanks haar gebrek aan politieke ervaring, verwacht dat het nog even zal duren voordat ze gewend is aan de nieuwe situatie. Voordat ze haar antwoord gaf, dacht ze er serieus over na. Het is een lastige klus, zeker gezien het huidige klimaat, omdat je informatie uit verschillende bronnen haalt.

Zodra ze het allereerste bericht uit China kreeg dat er een voorheen onbekend virus was ontdekt, dacht ze meteen bij zichzelf: “Oeps, dit kan uitgroeien tot een epidemie.” En daarmee was het afgelopen. Sindsdien is Conny Helder uit Den Bosch er vrijwel non-stop mee bezig ten behoeve van senioren.

De minister meent dat de meeste oplossingen bij de mensen thuis te vinden zijn. Wanneer mensen de latere levensfasen bereiken, komt de verpleeghuiszorg bij hen thuis in plaats van ze naar een begeleid wonen of verpleeghuis te sturen.

Daarom is een flinke ommezwaai nodig. Door het vergroten van het aantal huisartsen en wijkverpleegkundigen, het vergroten van de ondersteuning van mantelzorgers, het stimuleren van ouderen om meer te gaan bewegen en het toepassen van nieuwe vormen van zorgtechnologie.

Elk van deze inspanningen is volgens de minister er een waar Nederland absoluut mee aan de slag moet. ‘We merken de afgelopen jaren dat ouderen het op een andere manier verlangen dan jongeren. Er is een significante toename van het aantal ouderen dat in de eigen woonomgeving woont en dat wil blijven doen. Ter illustratie, in samenwerking met hun partner.

Daar hebben we de zorg in de thuisomgeving niet voldoende op aangepast.” Lees het rapport “Kleur buiten de lijntjes” dat is uitgebracht door het Congress of Dignity and Pride. Ik hoop dat in de komende vijf jaar, we zullen allemaal de zaken hebben omgedraaid en ons in dezelfde positie bevinden.

Conny Helder Wikipedia
Conny Helder Wikipedia

Dat er voldoende woningen zijn aangepast om toekomstbestendig te kunnen wonen; dat we anders met technologie werken; en vooral dat we zorgprofessionals de flexibiliteit geven om de zorg anders in te richten en af ​​en toe zelfs een beetje buiten de lijntjes te kleuren.’