Emmy Postma Leeftijd

Emmy Postma Leeftijd:- Iets anders aan haar dat me irriteert, is het feit dat ze zo ongeorganiseerd is. Ik kan nooit iets vinden. In de volgende stap haalt ze met schuurpapier of een vlam 10 mm van een andere plek weg.Daarna gaat ze naar de volgende kamer om daar 10 cm extra af te nemen.

Emmy Postma Leeftijd
Emmy Postma Leeftijd

Daarna ga ik naar de tweede verdieping, waar ik zie dat een ander deel van het behang is verwijderd.Daarna komt ze weer tot stilstand omdat ze de koffie uit de magnetron moet halen omdat deze tijdens het opwarmen is afgekoeld. Ze trotseert de hitte om helemaal naar deze plek te komen, waar ik dan weer buiten ga zitten.

Dan belt ze me op om te zeggen dat er zo snel mogelijk een deel van een bed naar de zolder moet. Ze klaagt over ongemak in haar rug en vraagt ​​me om wat van haar schouders te verlichten als ze ongeveer halverwege de trap is. Sinds het begin van de vorige week staat dat halve bed bovenaan de trap.

Maar, Emmy, wat is het fijn om eindelijk de gang uit te kunnen! ” En voor mij zit er een redelijk goede logica in het hele verhaal, “de kasteeldame”, zoals de omroep MAX, die haar volgt voor een echte realityshow, haar noemt, voegt eraan toe. “En voor mij is er een heel goede logica tot het geheel.”

Rutger zag de voordelen niet en koos ervoor om op zijn woonboot in ‘t Gooi te blijven wonen, waardoor ze veel kleine klusjes alleen moest doen, wat typerend voor haar is.Ze werd niet gehinderd door enig besef van prioriteiten, maar eerder door liefde, plezier en af ​​en toe een wanhoopsdaad als ze opnieuw tegen een tegenslag aanliep.

Het was onmogelijk om geen medelijden te hebben met Emmy, die maar door bleef gaan omdat ze in haar kleine fort geloofde, en het was ook onmogelijk om geen sympathie voor Emmy te voelen. Emmy ging maar door omdat ze in haar kleine fort geloofde.

Emmy Postma Leeftijd
Emmy Postma Leeftijd

Kasteel Er is geen geldige reden om aan te nemen dat Lady Emmy niet zal slagen.Denk even na over het volgende scenario: je hebt relatief weinig tijd om een ​​afbrokkelend Frans kasteel van drie ton te restaureren. En laten we de voice-over van André van Duin niet vergeten.

Vanwege het feit dat er zeven slaapkamers en zes hectare grond op het terrein zijn, heeft Emmy veel werk te doen rondom het huis. Haar plan is om een ​​charmante bed & breakfast in Frankrijk te openen, maar zodra ze daar aankomt, valt de roze bril die haar belemmerde om zaken vanuit een zakelijk standpunt te bekijken vrijwel onmiddellijk af.

Er werd ontdekt dat de renovatie van het kasteel meer mankracht zou vergen dan aanvankelijk werd verwacht. Je hebt echter helemaal gelijk; dat is hier niet het onderwerp. Dit is iets dat al begint in de omgeving van het huis.

Terwijl Emmy hard werkt om de materialen te verzamelen die ze nodig heeft om haar droom na te jagen, heeft haar man, Rutger, die veel ouder is dan zij, er weinig interesse in om hetzelfde te doen. Hij komt tot de conclusie dat hij niet naar Douzillac wil en ervoor kiest om op zijn woonboot in het Gooi te blijven.

Omdat er nog werk aan de winkel is, zorgt Emmy in de tussentijd grotendeels voor zichzelf. Ik hoop en bid dat alles goed komt. Emmy was deelnemer aan het evenement dat I Departure heette. Op dat moment realiseerde ze zich dat iemand haar tot dan toe had gevolgd tijdens haar prachtige avontuur.
En ik denk dat er een zeer solide logica in het hele ding als geheel zit.

Hij zwoer dat hij de ingang in brand zou steken als hij tot de conclusie zou komen dat het nodig was. Mijn rug begint pijn te doen als ik aan de onderkant moet branden, dus ik probeer zo’n situatie te vermijden.Het aantal tweets dat door de serie is gemaakt, heeft zelden het niveau bereikt dat het deed toen het voor het eerst op het toneel verscheen.

Het was het soort televisie waar iedereen het de volgende dag over had, en hoewel de helft van de kijkers sprakeloos was door de enorme hoeveelheid onschuld die werd vertoond, verdedigde de andere helft van de kijkers de vrouw.

Emmy Postma Leeftijd
Emmy Postma Leeftijd

Emmy Postma kocht ongeveer twee jaar geleden in haar eentje een kasteel in Frankrijk, nadat ze de beslissing had genomen om dit te doen. De woning beschikt over maar liefst tien aparte slaapkamers en staat op in totaal zes hectare grond. Als het om euro’s ging, was het net alsof je je toekomstige echtgenoot voor het eerst ontmoette.

Ze had de ambitie om er een bed & breakfast van te maken. Haar kijk op liefde zorgde voor een vertekening in haar commerciële visie, ondanks het feit dat haar man Rutger haar niet lang na de aankoop van het pand daarvoor had gewaarschuwd.Uiteindelijk bleek de restauratie een grotere klus dan oorspronkelijk gepland en tot overmaat van ramp bleek het dak te lekken.

Ondanks de bezwaren en onzekerheid van haar familie, ging ze door en kocht het vervallen kasteel in haar eentje. Tijdens de verbouwing liep ze tegen een aantal zaken aan, waarvan de belangrijkste het feit was dat de constructie niet waterdicht was.

Zelfs niet na al het harde werk dat er in is gestoken, waarvan we nu begrijpen dat het de sleutel is tot het produceren van uitstekende televisie. Neem als voorbeeld de familie Meiland. Emmy: “Pfff…” Na dit te hebben gehoord, reageerde Rutger als volgt: “Dan maak je een financieel plaatje, en als het kan, doe ik het. Maar als het niet kan, doe ik het niet. “

Haar gedachten zijn al goed geregeld en gepland tegen de tijd dat ze het paleis bereikt. Ze werpt slechts een vluchtige blik op de prijsstelling, of helemaal niet, maar stelt dat de aandacht meer op de reis zelf moet worden gevestigd dan op de bestemming op zich.