Göran Greider Sjuk

Göran Greider Sjuk:- Jag är inte säker på hur jag skulle ha kunnat komma i kontakt med Berit om hon inte varit där. Det var en underbar upplevelse när hon jobbade med oss ​​tidigare. Hans egen bonde stötte på en katt med lång hals.

Göran Greider Sjuk
Göran Greider Sjuk

Bilden av en ranka och en kräfta på hans gård fanns kvar i hans sinne, trots att han inte var medveten om att han hade tillståndet.Den som han ärvde från sin mamma, som då var 93 år gammal och agerade som en covid-19 galen hund. Hon hade ett rykte om sig att vara “en glad karl”. Detta är ett krävande sätt att leva.

Det verkade som om hon hade en mur upp mellan sig själv och resten av världen, som höll svrightarna på avstånd. Anser du dig själv som en optimistisk person? Jag tror faktiskt att det finns en viss sanning i detta uttalande.

Men jag anser mig också vara en rimlig person. Det finns ingen garanti för att de mål som är optimala för ens hälsa kan uppnås vid de tidpunkter som är optimala för ens hälsa. Som en direkt följd av detta kan jag inte säga att jag är helt avslappnad.

Tillståndet var tidigare känt som cancer, men det döptes om för att återspegla dess mer medicinskt neutrala status när det fick sitt nuvarande namn. Nej, jag tror inte att det är en bra idé för män att jämföra det med djur som lever sina egna liv.

Jag tycker inte att det är särskilt rättvist. Detta kan mycket väl sluta i katastrof.Efter en flygresa eller vad som helst släppte Katten Lisbet, som är medlem i familjen Greider, av oss en bit bort från det soliga området där vi hade pausat.

Djuren and the Sea of ​​Japan kommer att ställas i hög beredskap så fort Goran Greiders immunförsvar inte längre kan skydda dem. Möjligheten att försiktigt stryka en blomma nekas honom.Det finns absolut ingen anledning till oro angående någon av de bakterier som kan upptäckas i havet. Under sommaren 2018 kommer Dala-Tradgrden Flodas att ligga smäckra mitt i trålen.

Och katten har flyttat till en ny sittpinne att koppla av på. Trots att han vill sjunga med oss ​​kan han inte göra det för närvarande. Hunden har ingen aning om vad som händer när hon inte har en sladdrig mästare framför sig.Alla som är kunniga om Greider kan berätta hur högt han tar sitt grind. I sin bok, som han inte bara skrev utan också tog med sig, tillägger han: “En distinkt ekonomi hörs i skyttegravarna.”

Det är viktigt att hålla koll på hur växterna återfår sin styrka och växer upp igen. Även om jag skulle kunna få en gnutta lättnad, är det möjligt att jag inte kommer att kunna formulera det. En trål är ett annat verktyg som kan användas för att utföra en betydande mängd arbete. Allt ska spridas ut och sedan ska det förvaras.

Göran Greider Sjuk
Göran Greider Sjuk

Om jag inte hade fått behandling hade jag förmodligen gått bort inom tre eller fyra dagar. Från och med nu är jag hundra procent säker på att jag kommer att kunna slappna av i mitt sinne och att jag kommer att kunna ha en känsla av välbefinnande i kroppen. Det finns ingen historisk grund för att tänka på något annat sätt.

Han skulle vilja bli tilltalad som “Mr. Cancer” i framtiden. Greider, som deltagit i en rad uppmärksammade samtal om översynen av sjukvården, är fortfarande på plats.Ändå anser jag det som min personliga plikt att sprida informationen om att att få en cancerdiagnos inte automatiskt utgör en dödsdom. De allra flesta människor kan känna igen det.

“Nu ser du det, allt är fixerat i sten”, sa Greider, Göran och en bläckfläck på ett papper. Han upprepade sig om och om igen. “Dessa fotografier togs av Margareta Bloom Sandebaeck.När det var som värst hade han ännu inte aktiverat den underliggande optimism han besatt för livet. En annan möjlighet är att hänvisa till den med det namn den har för närvarande.

Ändå är det otvetydigt uppenbart att jag har haft mina brister. Sedan fick han diagnosen lungcancer, som ännu inte hade spridit sig till hans lymfkörtlar när en läkare kom in i rummet och lade en hand på patientens axel. De fann tröst i det faktum att de hade kompetenta rådgivare tillgängliga för dem.

I samma ögonblick som jag hörde det var jag säker på att det var den. Oron för att vi plötsligt hade försvunnit, åtminstone under överskådlig framtid. Som en konsekvens av detta kommer jag inte att förklara att jag är en slampa. Det finns något mer som jag kan klottra ett stort antal bokstäver för.

Göran Greider Sjuk
Göran Greider Sjuk

Men jag är optimist, och jag har en nästan barnslig tilltro till den vetenskapliga metoden och forskningens resultat. Han kan själv observera att det finns många andra orsaker till livets tillstånd och vitalitet.
Herr Cancer är den person som han hoppas se återspeglas i honom.

Däremot menar Goran Greider att det inte automatiskt är en dödsdom att få en cancerdiagnos. De allra flesta människor kan känna igen det. Det började med ett betydande antal iindivider som lämnar och sedan återvänder till sjukhuset.

Lunginflammation som redan nått lungorna behandlades framgångsrikt. Om du behöver det finns det vatten i hylsan. Både att ta sig upp och ner är svårt. Försök igen, och en gång till.

Det var blodet som till en början rann in i magen, och det var blodet som så småningom tog sig ut via magen. Goran Greider hävdar att när han hörde argumentet komma från den helt manliga debattarenan, fick han intrycket att han hade ont om tid.

För att ta sig igenom de första sessionerna med kemoterapi behövde han bara stora gester och den andedräkt av livsbejakande luft som följde med att han började sin behandling. Efter att han hade gjort upp med att han hade malignt lymfom visade sig han ha en aggressiv form av blodcancer.

Han var helt omedveten om det faktum att han var helt instängd på alla sidor. Det går inte att förneka det faktum att det verkar vara så här. Läkaren som undersökte mig och gav mig min diagnos informerade mig direkt om att detta är en av de mer överlevbara cancerformerna.