Hans Vijlbrief Wikipedia

Hans Vijlbrief Wikipedia:- Woubrugge is de thuisbasis voor Vijlbrief en zijn vrouw, en de twee kinderen die ze daar hebben grootgebracht zijn een zoon en een dochter. In 1963 werd zijn wieg opgesteld in Voorschoten; in die tijd werkte zijn vader als verkoopmanager voor de drankenproducent Riedel.
Vijlbrief behaalde in 1981 zijn atheneumdiploma van het Visser ‘t Hooft Lyceum. Vervolgens volgde hij de opleiding Algemene Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en studeerde daar in 1986 af (VU).

Hans Vijlbrief Wikipedia
Hans Vijlbrief Wikipedia

In 1992 studeerde hij af met een doctoraat van de vorige instelling. Aan dezelfde universiteit begon hij ook zijn relatie met zijn toekomstige vrouw, Manouche Hetzler. In dat jaar begon Vijlbrief als werkbedrijf. De eerste jaren werkte hij als econoom voor het ministerie van Economische Zaken, waar hij zijn professionele reputatie zou vestigen.

Na een reis naar het Centraal Planbureau, waar Vijlbrief ruim een ​​jaar adjunct-directeur was, gaf hij het eerste decennium van deze eeuw als bijzondere aanstelling les in Economische Politiek aan de VU. In die tijd bekleedde hij ook belangrijke functies bij de ministeries van Economische Zaken en Financiën.ulatie. Daarom besluit hij dat de handelwijze niet voor hem is. En dat is helemaal niet erg, want het betekent dat Hans Vijlbrief (58), die komend jaar staatssecretaris van Mijnbouw wordt, zich niet gaat vervelen.

Bijna vier jaar zijn verstreken sinds Vijlbrief (D66) voor het eerst zijn mening gaf over druk, rust en beloning. Ze werden besproken in een interview dat hij gaf aan het tijdschrift van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als het om zijn professionele leven ging, werd Vijlbrief gevraagd of hij ooit een slechte beslissing had genomen. Hij antwoordde instemmend.

Hoewel ik het als adjunct-directeur van het Centraal Planbureau met veel plezier heb beleefd, realiseer ik me terugkijkend dat dit niet de beste carrièrestap voor mij was. Ik kon de afwezigheid van enige vorm van druk daar niet aan omdat het veel te stil was. Ik ben het type persoon dat moeite heeft om voor zichzelf te zorgen. Ik heb een soort aansporing nodig.

De nieuwe staatssecretaris wordt na zijn benoeming belast met de schaderegeling en versterkingsoperaties in het aardbevingsgebied. Die hoeveelheid druk en motivatie is genoeg. En dat terwijl er door de Groningse Tweede Kamer ook een onderzoek loopt naar de gaswinningsindustrie.

Bijna vier jaar zijn verstreken sinds Vijlbrief (D66) voor het eerst zijn mening gaf over druk, rust en beloning. Ze werden besproken in een interview dat hij gaf aan het tijdschrift van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als het om zijn professionele leven ging, werd Vijlbrief gevraagd of hij ooit een slechte beslissing had genomen. Hij antwoordde instemmend.

Hoewel ik het als adjunct-directeur van het Centraal Planbureau met veel plezier heb beleefd, realiseer ik me terugkijkend dat dit niet de beste carrièrestap voor mij was. Ik kon de afwezigheid van enige vorm van druk daar niet aan omdat het veel te stil was. Ik ben het type persoon dat moeite heeft om voor zichzelf te zorgen. Ik heb een soort aansporing nodig.

De nieuwe staatssecretaris wordt na zijn benoeming belast met de schaderegeling en versterkingsoperaties in het aardbevingsgebied. Die hoeveelheid druk en motivatie is genoeg. En dat terwijl er door de Groningse Tweede Kamer ook een onderzoek loopt naar de gaswinningsindustrie.

Vijlbrief heeft een aantal jaren als hoge ambtenaar in de regering gediend. Zijn meest recente functie was bij het ministerie van Financiën, maar daarvoor was hij geruime tijd werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. De gasdivisie van het bedrijf is al een flink aantal jaren verantwoordelijk voor de gaswinning. Vijlbrief is een echte econoom op zich.

Hij ging naar de Vrije Universiteit voor zijn bachelorwerk in algemene economie, en hij ging naar de VU voor zijn doctoraatsstudie.Twee jaar geleden werd hij benoemd tot staatssecretaris, na het aftreden van Menno Snel (D66) in verband met het toeslagenincident. Vijlbrief was als staatssecretaris verantwoordelijk voor de Belastingdienst en zorgde voor de afdracht van belastingen.

Hans Vijlbrief Wikipedia

Twee jaar geleden werd hij benoemd tot staatssecretaris, na het aftreden van Menno Snel (D66) in verband met het toeslagenincident. Vijlbrief was als staatssecretaris verantwoordelijk voor de Belastingdienst en zorgde voor de afdracht van belastingen.

Hans Vijlbrief zal in het volgende kabinet de functie van staatssecretaris van Mijnbouw overnemen. Deze informatie is donderdagmiddag door de NOS verstrekt. Zo verhuist de 58-jarige D66’er van het ministerie van Financiën naar deze nieuwe baan bij het ministerie van Economische Zaken, waar hij de schade van de aardbeving in Groningen gaat herstellen.

De direct leidinggevende van Vijlbrief op het ministerie (VVD) wordt Micky Adriaansens. In haar nieuwe rol wordt ze verantwoordelijk voor economisch beleid en klimaatverandering. Tot nu toe was Adriaansens zowel senator als directeur van adviesbureau TwynstraGudde. Zij volgt Stef Blok op, die begin dit jaar naar die functie is gepromoveerd ter vervanging van Eric Wiebes.

In zijn rol als staatssecretaris van Mijnbouw wordt Vijlbrief verantwoordelijk voor de aanpak van de aardbevingen in Groningen. Deze aardbevingsgevallen, die voorheen onder de verantwoordelijkheid van de minister van EKZ vielen, worden nu door Vijlbrief in zijn nieuwe functie behandeld.

Mark Rutte, die als formateur van het debat zal fungeren, kijkt er naar uit om maandag met de kanshebbers in gesprek te gaan. Na nog vier dagen zou het nieuwe kabinet met de koning op het perron moeten staan.

Hans Vijlbrief (1963), kabinetslid Rutte IV, is vanaf 10 januari 2022 staatssecretaris van Mijnbouw (met name de Groningse concerns). Daarvoor bekleedde hij de functie van staatssecretaris van Financiën, ingaande op 29 januari 2020.

Gedurende de jaren 2018-2020 was de heer Vijlbrief voorzitter van de in Brussel gevestigde Eurogroep-werkgroep als voorzitter. Van 2011 tot 2018 bekleedde hij de functie van penningmeester-generaal bij het ministerie van Financiën. Daarnaast was hij voorzitter van het European Financial Stability Fund (EFSF). Voor 2011 werkte hij in verschillende functies bij de overheid, onder meer bij het ministerie van Economische Zaken.

Zo was hij directeur-generaal van de departementen Economisch Beleid, Energie, Telecommunicatie en Mededinging. De heer Vijlbrief was van 2000 tot 2010 hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tussen 31 maart 2021 en 10 januari 2022 was hij Tweede Kamerlid voor D66.

Hans Vijlbrief is, na door de ministerraad geselecteerd te zijn voor de functie, per 1 juni 2011 benoemd tot penningmeester-generaal bij het ministerie van Financiën. de Financial Markets van Ronald Gerritse, die op 1 mei 2011 in die functie is benoemd (AFM).

Hans Vijlbrief was directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voordat hij minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie werd.

In die rol was hij verantwoordelijk voor de organisatie van de energiemarkt, de ontwikkeling van milieuvriendelijke energiebronnen en het beleid ten aanzien van concurrentie en consumenten.
Hans Vijlbrief is sinds 15 februari tevens aangewezen commissaris van Gasterra.

Vijlbrief was vanaf juli 2001 tot februari 2010 directeur-generaal Economisch Beleid bij het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast was hij directeur Algemeen Economisch Beleid en plaatsvervangend directeur van het Centraal Planbureau.

Na afronding van zijn studie aan de VU in Amsterdam promoveerde hij in 1992 tot doctor in de algemene economie aan Hans Vijlbrief. Tot 2010 bekleedde hij de functie van bijzonder hoogleraar bij de afdeling Economische Politiek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hij heeft veel fysieke en mentale stimulatie nodigulatie.Daarom besluit hij dat de handelwijze niet voor hem is. En dat is helemaal niet erg, want het betekent dat Hans Vijlbrief (58), die komend jaar staatssecretaris van Mijnbouw wordt, zich niet gaat vervelen.

Bijna vier jaar zijn verstreken sinds Vijlbrief (D66) voor het eerst zijn mening gaf over druk, rust en beloning. Ze werden besproken in een interview dat hij gaf aan het tijdschrift van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als het om zijn professionele leven ging, werd Vijlbrief gevraagd of hij ooit een slechte beslissing had genomen. Hij antwoordde instemmend.

Hoewel ik het als adjunct-directeur van het Centraal Planbureau met veel plezier heb beleefd, realiseer ik me terugkijkend dat dit niet de beste carrièrestap voor mij was. Ik kon de afwezigheid van enige vorm van druk daar niet aan omdat het veel te stil was. Ik ben het type persoon dat moeite heeft om voor zichzelf te zorgen. Ik heb een soort aansporing nodig.

De nieuwe staatssecretaris wordt na zijn benoeming belast met de schaderegeling en versterkingsoperaties in het aardbevingsgebied. Die hoeveelheid druk en motivatie is genoeg. En dat terwijl er door de Groningse Tweede Kamer ook een onderzoek loopt naar de gaswinningsindustrie.

Vijlbrief heeft een aantal jaren als hoge ambtenaar in de regering gediend. Zijn meest recente functie was bij het ministerie van Financiën, maar daarvoor was hij geruime tijd werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. De gasdivisie van het bedrijf is al een flink aantal jaren verantwoordelijk voor de gaswinning.

Hans Vijlbrief Wikipedia
Hans Vijlbrief Wikipedia

Vijlbrief is een echte econoom op zich. Hij ging naar de Vrije Universiteit voor zijn bachelorwerk in algemene economie, en hij ging naar de VU voor zijn doctoraatsstudie.Twee jaar geleden werd hij benoemd tot staatssecretaris, na het aftreden van Menno Snel (D66) in verband met het toeslagenincident. Vijlbrief was als staatssecretaris verantwoordelijk voor de Belastingdienst en zorgde voor de afdracht van belastingen.