Lisbeth Imbo Ziek

Lisbeth Imbo Ziek:- Lisbeth Imbo begon haar carrière als journaliste bij de VRT, waar ze in 1999 het journalistenexamen aflegde en behaalde. Vanaf 2000 versterkte ze de vertolkingsprogramma’s op Radio 1, waar ze sinds 1999 werkzaam was. Ze was medeoprichter van De Morgen bij Gilles De Coster in 2007, en daarna een tijdlang samen met TerZake.

Lisbeth Imbo Ziek
Lisbeth Imbo Ziek

Lieven Verstraete (57) moet vannacht goed geslapen hebben. Op zondag, in het ene programma getiteld ‘The Seventh Day’, was het aan hem om alle taken alleen uit te voeren. Zijn medepresentator, Lisbeth Imbo, die 43 jaar oud is, moest vanwege ziekte de show om elf uur afblazen en kon niet in de televisiestudio’s verschijnen.

Als direct gevolg hiervan moest Verstraete de volle twee uur alleen aanwezig zijn. een uitdagende taak omdat er discussies werden gevoerd over bepaalde gewichtige kwesties, zoals euthanasie, die ethische en morele zorgen opriepen. In het verleden was het gebruikelijk dat een van de vaste gezichten van de show werd gedwongen af ​​te treden. Wanneer dit echter gebeurde, werd er altijd tijdig een geschikte vervanger gevonden. (tove)

Volgens Lisbeth Imbo hecht ze niet veel waarde aan het feit dat mensen haar naam zullen herkennen in haar nieuwe professionele leven. Ik werkte voornamelijk in de radiojournalistiek en bracht niet veel tijd door voor de camera.Afgezien daarvan geven de situaties waarin ik ergens kan zijn zonder dat iemand het weet mij de meeste voldoening.

Aan de andere kant is mijn naam niet een die heel vaak wordt gebruikt. Imbo hangt nog steeds. Misschien kan ik daar mijn voordeel mee doen. Tegelijkertijd heb ik een betrouwbaar netwerk van contacten opgebouwd. Als we bijvoorbeeld een discussie met The Content Makers willen organiseren, kan ik Wouter Beke bellen en hem vragen mee te doen. Daarom is er geen reden om aan te nemen dat haar toekomst veel onzekerheid inhoudt.

Lisbeth Imbo Ziek

In de loop van het gesprek roept ze meerdere keren zelfverzekerd uit: ‘on verra bien’. Ik sta ook positief in het leven. Voor mij begint de dag altijd goed. Een frisse ervaring boordevol onontgonnen mogelijkheden, om het anders te zeggen.

En zelfs als aan het eind van de dag blijkt dat de zaken een beetje tegenvielen, is er nog steeds het gevoel dat de volgende dag zich opent als een nieuwe weg met nieuwe perspectieven. Dit komt omdat morgen altijd een nieuwe start is.

Het bekende kleuronderzoek van Insights concludeerde dat geel de tint die het dichtst bij mijn persoonlijkheid staat, is. Dat betekent levendig, expressief, opgewekt, enthousiast en overtuigend zijn.Hierdoor zal mijn vermogen om te organiseren eronder lijden als een direct gevolg.

Ik ben heel goed in het bedenken van nieuwe concepten en het opzetten van nieuwe associaties, maar ik ben niet zo goed in het omzetten van die concepten in daden. Daarom ben ik altijd op zoek naar partners die mijn vaardigheden en capaciteiten goed kunnen aanvullen.

Dat Lisbeth Imbo, die 44 jaar oud is, straalt, zal bij geen van de kijkers van The Seventh Day on One zijn ontgaan, waarvan er momenteel een groot aantal is. Ze heeft een talent voor het presenteren van het programma dat op zondagochtend wordt uitgezonden, waar ze zelf ook graag naar kijkt.

Na haar reis die haar via Donna, De Morgen (Radio 1), Terzake (Canvas) en De Morgen voerde, beweert ze dat ze precies doet wat ze wil bereiken. Bovendien wist de fortuinlijke heer vlak voor de coronalockdowns het hart van de vrouw van zijn dromen te veroveren.

Imbo verliet enkele jaren geleden de landelijke omroep om de functie van hoofdredacteur bij De Morgen op zich te nemen, maar bleef daar slechts drie jaar voordat ze vertrok. Woensdag werd bekend dat ze in het komende herfstseizoen haar rol als presentatrice van “De Zevende Dag” zal hernemen.

In 2011 ontving ze de journalistieke prijs voor haar gesprek met bisschop Harpigny waarin ze de pedofilieproblemen bespraken die zich binnen de kerk hadden voorgedaan. In 2013 ging ze aan de slag bij De Morgen, waar ze uiteindelijk hoofdredacteur van de publicatie werd.

Sinds 2016 werkt ze als freelancer, in die tijd produceerde ze Vermassen (VTM) en Durven Falen (Canvas), schreef ze Mag God Nog (Borgerhoff & Lamberigts) en is ze te horen op Radio 1 (De Thuiskomers, Globetrotters) , naast het feit dat ze op de zevende dag als een anker worden gezien.

Om middelen te sparen, neemt de VRT echter tijdelijk geen nieuwe kandidaten meer aan. Dat Imbo gewoon terug kan keren roept hierdoor wrevel op aan de Reyerslaan. Naar aanleiding hiervan heeft de redactie de hoofdredacteur verzocht om een ​​toelichting op de werving.

Omdat Imbo als freelancer gaat functioneren, zag de hoofdredacteur hier geen meerwaarde in.Toch bracht de redactie ook ter sprake dat De Morgen vaak kritiek had geuit op de omroep toen Imbo’s hoofdredacteur De Morgen was.

In het komende herfstseizoen zijn Imbo en Lieven Verstraete mede-presentator van de zondageditie van het nieuwsmagazine De Zevende Dag. Zij namen het over van Xavier Taveirne (die inmiddels is gepromoveerd naar Radio 1) en Phara de Aguirre.

Lisbeth Imbo Ziek
Lisbeth Imbo Ziek

Lieven Verstraete is presentator van het financieel-economisch programma “De Markt” en is al een aantal jaren een anker bij Het Journal. Daarnaast heeft hij verslag gedaan van zakelijk en financieel nieuws. Phara de Aguirre zal de woordvoerder van de nieuwsdienst zijn voor de verkiezingsprogramma’s en zal verantwoordelijk zijn voor het starten van “enkele nieuwe initiatieven”.