Neelie Kroes Kinderen

Neelie Kroes Kinderen:- Kroes komt op het idee om af te stappen van de praktijk van de International Air Transport Association (IATA), die onderling de prijzen van vliegtickets bepaalt, en komt met een voorstel om dat te doen.Nadat een aantal bedrijven, waaronder de Nederlandse bank ING, staatssteun had gekregen tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis, gaf Kroes bovendien orders om die bedrijven te verplichten hun personeelsbestand in te krimpen.

Neelie Kroes Kinderen
Neelie Kroes Kinderen

Daarnaast dwong ABN AMRO ABN AMRO om een ​​deel van de bank te verkopen omdat de bank in de huidige configuratie een te groot monopolie zou hebben. In dit specifieke geval was zij betrokken bij een omstreden relatie met het Nederlandse ministerie van Financiën.

Kroes’ benoeming als commissaris werd vanaf het begin met scepsis ontvangen vanwege het potentieel voor belangenverstrengeling in de fregataffaire, evenals haar rol in de TCR-affaire, waarbij een beurs werd toegekend aan een vriend van een vriend die in het bedrijf.

evenals haar duistere zakelijke connecties met Jan-Dirk Paarlberg, een andere persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op Willem Endstra. Omdat Kroes in het verleden als commissaris heeft gediend, is besloten dat zij niet verantwoordelijk zou zijn voor allerlei verschillende dossiers.

Dit besluit is vooraf genomen.heeft ervaring met het werken in verschillende kantoren. Ondanks de zorgen besloot het door te gaan en zijn zegen te geven aan Google’s overname van Doubleclick. Heel lang was het niet duidelijk.

of Nederland zich kandidaat zou stellen voor Kroes voor een tweede termijn als Europees commissaris, en of ze dat zouden doen. Niet alleen de mogelijke ambities van Jan Peter Balkenende om voorzitter van het Europees Parlement te worden, speelden een rol bij deze beslissing, maar ook de partijpolitieke belangen.

De VVD had namens Nederland gepleit voor dit standpunt.ondanks het feit dat de VVD destijds geen deel uitmaakte van de Nederlandse regering, hebben ze de Europese commissaris al twee termijnen afgeleverd.

Neelie Kroes Kinderen
Neelie Kroes Kinderen

raad. In november werd ze voor het eerst aangeboden voor behandeling. Ze kreeg de verantwoordelijkheid voor het ICT- en Telecommunicatiebeleid in de nieuwe commissie, waarin ze ook een van de vicevoorzitters is.In de administratie van Van Agt I werd Kroes benoemd tot staatssecretaris van Verkeerszaken. Haar verantwoordelijkheden omvatten zowel de PTT als de binnenvaart.

Ze was als minister betrokken bij de controverse over Granaria. Kroes was tijdens de kabinetsperiode van de kabinetten Lubbers I en Lubbers II minister van Verkeer en Waterstaat.In die hoedanigheid pleitte zij voor een verhoging van de maximaal toegestane snelheid op alle rijkswegen, van km/u naar km/u. In die periode is er fors bezuinigd op het openbaar vervoer.

Kroes was ook degene die de Betuweroute van de grond moest krijgen. Haar visie was dat het vergroten van de transportcapaciteit tussen de haven van Rotterdam en Duitsland de aanleg van dit traject noodzakelijk achtte, hetgeen zij essentieel achtte.Ook de verlenging van de PTT, waarmee de regering van Den Uyl had ingestemd, kwam door deze wet tot stand; de locatie van de raad van bestuur is verplaatst van Den Haag naar Groningen.

In deze periode bereidde ze zich echter ook voor op de privatisering van de PTT en in oktober trad eindelijk de PTT Autonomy Act in werking.De Eurocommissaris voor Mededinging is verantwoordelijk voor het goedkeuren van fusies van grote bedrijven en het beoordelen van aanvragen van landen die staatssteun willen verlenen aan bedrijven.

Deze verantwoordelijkheid valt onder meer onder de bevoegdheid van de Europese Commissie. De commissaris is ook bevoegd om ongepubliceerde prijsafspraken tussen concurrerende bedrijven te onderzoeken. Kroes nam de functie van minister-president over van de Italiaan Mario Monti en was tegelijkertijd commissaris voor Mededinging.

Ze schreef geschiedenis door als eerste vrouw als EU-commissaris voor Nederland te fungeren. Kroes nam in november de functie van Nederlandse Eurocommissaris over als opvolger van Frits Bolkestein.die deze functie sinds september 1999 bekleedt en verantwoordelijk was voor de portefeuille Interne Markt en Douane-unie. Toen Kroes werd benoemd, beschuldigde Paul van Buitenen, een Nederlands lid van het Europees Parlement, Kroes van onzorgvuldig handelen.

Neelie Kroes Kinderen
Neelie Kroes Kinderen

Hij zei dat ze het Nederlandse parlement had misleid over het TCR-incident, op de hoogte was van of deelnam aan enkele dubieuze zakelijke overeenkomsten, en een geheime bankrekening had in Zwitserland.

Kroes daagde hem uit en vroeg hem om het bewijs te leveren. Van Buitenen concludeerde na eigen onderzoek dat zijn beweringen ongegrond waren en trok ze in.Kroes’ vader richtte Zwatra op, een Rotterdams transportbedrijf. Kroes is een dochteronderneming van het bedrijf. Na het afronden van de middelbare school in Rotterdam,

Ze studeerde economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool. Ze is volgde de NEH en behaalde daar een masterdiploma.Na haar studie Economie vond ze een baan bij het Economics College. Ze werd vervolgens gekozen in de gemeenteraad van Rotterdam en schreef geschiedenis door als eerste vrouw in de raad van bestuur van de Kamer van Koophandel te zitten.

In dat jaar won ze een zetel in de Tweede Kamer voor de VVD. Kort daarna werd ze bekend door haar verzet tegen de ideeën die minister Van Kemenade had bedacht voor de middelbare school.Kroes maakte uitgebreid gebruik van de mogelijkheid om boetes op te leggen en de waarde van een hele bedrijfstak van bedrijven te onderzoeken. Tijdens zijn ambtstermijn als minister-president,

De voorganger van Mario Monti, Neelie Kroes, legde boetes op van in totaal miljarden euro’s. Kroes verdiende miljarden dollars. Microsoft werd veroordeeld tot een recordboete van $ 1 miljoen voor het illegaal bundelen van Windows Media Player met Windows.Tegen vier fabrikanten van autoruiten is een collectieve straf van miljarden euro’s uitgedeeld wegens prijsafspraken en marktsegmentatie.