Stefan Ingves Familj

Stefan Ingves Familj:- Stefan Svenske var bankman, ekonom och tjänsteman. Han föddes den 23 maj 1953 och är nuvarande chef för Sveriges Riksbank, som är landets centralbank.Utöver det har han haft posten som vice ordförande i BIS sedan november 2021.

Stefan Ingves Familj
Stefan Ingves Familj

I juni samma år 2022 meddelade Ingves att han skulle avgå från sin post som chef för Sveriges riksbank på Ingves gav notera att han skulle lämna sin tjänst som chef för Sveriges riksbank den 31 december 2022.Hans tjänst kommer att tillsättas av Erik Thedéen, som för närvarande är Finansinspektionens direktör.

Ingves växte upp av sina föräldrar, som båda var av finskt arv, i den lilla byn Narpes i västra Finland.Beträffande företagskredit, om vilken han år 1984 författade sin avhandling för filosofie doktorsexamen i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ingves fick posten som chef för Sveriges centralbank 2006. I spåren av finanskrisen som drabbade Island 2008 konstaterade Ingves att “centralbankerna har ett ansvar att samarbeta” i tider av osäkerhet och volatilitet.

Skyldigheten att se till att både makroekonomisk och finansiell stabilitet bevaras ”övertogs av Ingves år 2008 och under hans ledning nådde den officiella räntan i Sverige sin lägsta nivå 2009 sedan register började föras 1907. 2011 och 2019 var Ingves ordförande för Baselkommittén för banktillsyn.

Stefan Ingves, som är 68 år, har varit ordförande i Sveriges centralbank sedan 2006. I SVT kommer han att diskutera den potentiella påverkan som situationen i Ukraina kan ha på svensk ekonomi i diskussionsprogrammet Carina Bergfeldt, som sänds ikväll.

Under en tv-intervju konstaterade han att Sveriges ekonomiska välfärd inte är beroende av vare sig Ukraina eller Ryssland. Stefan frågade också om fler personnamn, som dottern Linnea, som föddes med en svårare typ av Downs syndrom och ADHD, som har varit en källa till oro för hela familjen ända sedan hon föddes. Stefan var nyfiken på ursprunget till dessa namn.

Stefan Ingves Familj
Stefan Ingves Familj

För första gången på tio år tog Stefan Ingves beslutet att överge ett barn som var tio år. Linnea är äldst av Stefan och Deborahs tre barn tillsammans; de har en son och två döttrar. Carina Bergfeldt förklarar för Carina Bergfeldt hur omständigheterna kring hennes pappa har påverkat henne och hennes familj.

“Jag tror att det kommer att bli utmanande.” Eftersom vi hade tre barn var det absolut nödvändigt att alla i familjen tog plats. Enligt vad som står i programmet ska man också vara uppmärksam på de andra personerna om det är en betydande tid mellan nu och då.

Carina tar upp poängen att läkarna kunde resa till antroposofi inom 10 år efter patientens födelse. Enligt Stefan var det ett misstag, men det har visat sig vara en välsignelse.1999 fick han tjänsten som verkställande direktör för avdelningen för monetära och finansiella system vid Internationella valutafonden (IMF).

I oktober 2005 fick Lars Heikensten uppdraget att efterträda Ingve som riksbankschef. Hans mandatperiod som guvernör började den 1 januari 2006, och den varade i ett år. Under 2011 fick Ingves mandat ytterligare ett år, vilket förlänger dess totala längd till 2017.

Som en följd av detta kom riksbanksfullmäktige i sitt yttrande fram till att Stefan Ingve bör få sin mandatperiod som riksbankschef förlängd till 2023. Utöver det är han deltagare i överläggningarna av Europeiska centralbankens generalförsamling och han är medlem av staben för Bank for International Settlements i Basel (BIS).

Stefan Ingves Familj
Stefan Ingves Familj

samt inneha posten som ordförande för Baselkommittén för banktillsyn. Utöver det har han haft positionen som förste vice ordförande i European System Risk Board, mer känd som ESRB, sedan 2019.
Stefan Nils Magnus Ingves, född den 23 maj 1953 i staden Bo, Finland, är en framgångsrik affärsman och politiker i Finland. Han har varit kock på Sveriges riksbank sedan 2006. Han berättade nyligen för banken att han planerar att sluta i slutet av 2022.

Ingves kan kalla både Vasa och Oravais hem, men Narpes kommer alltid att vara hans första och främsta prioritet. Faderns förfäder kom från Lappfjard, som också är platsen för det pensionat som hans farfars far drev. Ingves båda föräldrar arbetade inom utbildningssystemet i Narpes; hans far skötte en bank och hans mamma undervisade på dagis.

Han avslutade sin utbildning i USA 1970 innan han året därpå kom tillbaka till Sverige. Då var han student vid Handelshögskolan i Stockholm och en av klasserna han gick 1984 hette “Aspects of Trade Credit”, där han deltog i ekonomiska diskussioner.där teoretiska modeller för företagskrediter diskuteras. Han har varit dekanus vid Handelshögskolan i Helsingfors, som ligger i Sverige, sedan oktober 2009. (även känd som Hanken).

Ingves var verksamhetschef för Svenska Handelsbanken från 1984 till 1986. 1987 befordrades han till tjänsten som verksamhetschef för SOFE-optionsbörsen. Därefter utsågs han till myndighetens styrelse och tog rollen som ekonomichef för avdelningen.

Samtidigt satt han i styrelserna för en rad andra organisationer, däribland Riksgäldskontoret, Värdepapperscentralen och finansministeriet. Mellan åren 1993 och 1998 var han vice verkställande direktör för RBS. Dessförinnan var han generaldirektör för Bankstödsnämnden.

Riksbanken meddelade den 17 juni 2022 att Ingves skulle avgå från sin post som chef för Sveriges centralbank den 31 december 2022, vilket var i överensstämmelse med det pensionsdatum som han tidigare angivit. Ingves är en familjefar, eftersom han är man till Deborah Ingves och far till deras tre barn. Han har tillbringat en betydande tid i Upplands Vasby.