Wim Kok Doodsoorzaak

Wim Kok Doodsoorzaak:- Kok was in totaal negen jaar voorzitter van de FNV. In 1982 kwam hij tot een regeling met werkgever Van Veen, de zogenaamde Wassenaarovereenkomst. Dit akkoord over loonmatiging en arbeidstijdverkorting wordt gezien als een cruciale bijdrage aan het herstel van de Nederlandse economie, die in die jaren in een zware crisis verkeerde. De Nederlandse economie heeft zich sindsdien flink hersteld.

Wim Kok Doodsoorzaak
Wim Kok Doodsoorzaak

Het overlijden van oud-premier Wim Kok, die 80 jaar oud werd, is bekend gemaakt. Van 1994 tot 2002 was hij premier. Paars I en Paars II stonden beide onder leiding van Kok in de kabinetten. Zijn gezondheid ging de laatste maanden gestaag achteruit. Als gevolg van complicaties van zijn hartaandoening stierf hij zaterdagmiddag in de medische faciliteit.

De oud-leider van de PvdA en premier van Nederland is aan het eind van de middag overleden in zijn eigen stad Amsterdam. Hij werd vergezeld door zijn vrouw, Rita, evenals zijn kinderen en kleinkinderen. Hij bezweek aan de symptomen van zijn hartprobleem terwijl hij in het ziekenhuis werd behandeld. Volgens zijn familieleden was hij al geruime tijd ziek.

Het overlijden van oud-premier Wim Kok, die 80 jaar oud werd, is bekend gemaakt. Hij was al een tijdje ziek en artsen stelden uiteindelijk vast dat hij een hartprobleem had. Van 1994 tot 2002 was Kok premier en leidde hij twee “paarse” regeringen, bestaande uit de PvdA, de VVD en de D66.

Daarvoor bekleedde hij verschillende functies, waaronder die van voorzitter van de vakbond, leider van de oppositie en minister van Financiën. In elk van deze hoedanigheden beschouwden mensen hem als een gezaghebbende figuur om hen te leiden.

Na nog eens vier jaar nam Kok het stokje over als leider van de PvdA, als opvolger van Joop den Uyl. Na een tijd in de oppositie te hebben doorgebracht, bracht hij de PvdA met succes terug in haar positie als regerende partij. Als minister van Financiën in het derde kabinet van Lubbers was hij verantwoordelijk voor de bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidsuitkering, wat een crisis veroorzaakte binnen de PvdA.

In 1994 werd Kok premier van het eerste kabinet in bijna driekwart eeuw dat christen-democraten uitsloot van zijn lidmaatschap. Tijdens zijn ambtstermijn als minister-president van Nederland kende de economie van het land een gezonde expansie en schoot de werkgelegenheid omhoog. Kok vestigde zich als een man met een uitstekende reputatie, zowel nationaal als internationaal.

In 2002 maakte hij een einde aan zijn eigen tweede regering toen hij ontslag nam omdat hij de verantwoordelijkheid op zich nam voor de tragedie die zeven jaar eerder in Srebrenica had plaatsgevonden. Hij verliet de politiek en werkte in de jaren daarna als commissaris bij bedrijven als ING en Shell.

De toekomstige politicus begon in de vakbonden voordat hij de politieke arena betrad. Kok heeft gedurende zijn loopbaan diverse functies vervuld, waaronder die van secretaris en vice-voorzitter van Bouwbond NVV, voorzitter van de Nederlandse Vakbond (NVV) en voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbonden (FNV).

Wim Kok Doodsoorzaak

Daarnaast was hij vicevoorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER).In 1986 werd Kok gekozen om de PvdA te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. In de tweede helft van dat jaar volgde hij Joop den Uyl op als partijleider van de partij en leidde hij de oppositie tegen het bestuur dat Lubbers II had gevormd.

Als minister van Financiën in Lubbers III behandelde Kok het probleem van een tekort op de rijksbegroting. Het arbeidsongeschiktheidspensioenprogramma werd fors verlaagd en de belastingen op benzine werden verhoogd, wat bekend werd als ‘Kok’s penny’.


In zijn rol als leider van de PvdA heeft Kok een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van een verschuiving in de strategie van de partij, waardoor deze dichter bij het politieke centrum van het land kwam.
In een toespraak die hij in 1995 hield, noemde hij het ‘de ideologische veren afschudden’. Kok spande zich in om de kloof tussen sociaaldemocratie en liberalisme te overbruggen. Lodewijk Asscher, de huidige leider van de PvdA, noemt Kok een ‘model van integriteit’. gemotiveerd, gezaghebbend en loyaal, naast zeer toegewijd.

Volgens Asscher: “Hij was het soort man dat zich enorm inspande voor andere mensen.” “Wij gedenken Wim Kok met grote dankbaarheid en groot respect en wensen zijn vrouw Rita, zijn kinderen en kleinkinderen, evenals zijn overige familie, vrienden en verwanten veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.”

Kok wordt door de minister-president van Nederland, Mark Rutte, aangeduid als de “architect en aannemer” van het poldermodel. Hij was “iemand om naar op te kijken”, zoals Rutte, de spreker, beschrijft.

“Wim Kok stond in zijn tijd als minister van Financiën en daarna als minister-president van twee verschillende regeringen boven de partijen verheven. volkomen betrouwbaar, ontegensprekelijk eervol en volhardend gericht op het vinden van een werkbare oplossing.

Het is mogelijk dat als eendirecteur, hij heeft nog steeds dezelfde aanleg voor nuance, voor grondigheid en voor het maken van redelijke compromissen. “Hij was een man met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en hoge verwachtingen van niet alleen zichzelf, maar ook van de mensen met wie hij werkte.”Op Twitter looft Klaas Dijkhoff, de leider van de VVD-fractie in Breda, Kok voor zijn rol als ‘samenwerker’. “Door het overlijden van Wim Kok hebben we een verbroken verbinding opgelopen.

Het hoofd van Purple, dat verantwoordelijk was voor een aantal belangrijke vorderingen en aantoonde dat samenwerking Nederland meer oplevert dan elkaar beconcurreren.Rob Jetten, het hoofd van de D66, komt uit Veghel en prees uitbundig voor “de man die voor compromissen stond”. “We zullen zijn slimme advies en standvastige houding missen.”

Jesse Klaver, lid van GroenLinks uit Roosendaal, noemt Kok een ‘intelligente en gezaghebbende premier’. Ossenaar Lilian Marijnissen (SP), die beweert dat ze “politiek is opgegroeid” in de tijd van Kok, stuurt haar beste wensen aan de nabestaanden en zegt dat ze hoopt dat ze “veel geluk” hebben.

Voordat Kok de politiek inging, was hij voorzitter van de vakbond NVV, die later fuseerde met de FNV. Tijdens zijn voorzitterschap ging de NVV op in de FNV. In de jaren tachtig was Kok een prominente figuur in de arbeidersbeweging.

Wim Kok Doodsoorzaak
Wim Kok Doodsoorzaak

Het is honderd jaar geleden dat het CDA geen lid van de regering was, maar toen het eerste Paarse kabinet werd gevormd, werd voor het eerst deze mijlpaal bereikt. Kok kreeg in 2003 de eretitel van staatssecretaris, een functie die voorbehouden is aan gepensioneerde politici.